پنج‌شنبه 18 جولای 2024 تهران 12:18

کلیدواژه: معوقات مزدی کارگران شرکت ملی حفاری

معوقات مزدی کارگران ۳ واحد صنفی

 کارگران شاغل در ۳ واحد صنفی از جمله کارگران شرکت ملی حفاری، حفاری شمال و روغن نباتی گلناز مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند. حدود ۳۰۰ کارگر شاغل در کارخانه روغن نباتی گلناز که به صورت...