یکشنبه 26 می 2024 تهران 17:52

کلیدواژه: مهاجرت از طریق پناهندگی

درصد بسیار کمی از پناهجویان از حق اسکان مجدد و انتقال به کشور سوم برخوردار می‌شوند.

ویژه برنامه "همبستگی جهانی با پناهجویان" شنبه‌ها از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، با حضور جمعی از پناهجویان و مدافعین حقوق پناهجویان برگزار می‌شود. در این برنامه ضمن بررسی مسائل...