شنبه 24 فوریه 2024 تهران 23:30

کلیدواژه: مهاجرت و پناهندگی

درصد بسیار کمی از پناهجویان از حق اسکان مجدد و انتقال به کشور سوم برخوردار می‌شوند.

ویژه برنامه "همبستگی جهانی با پناهجویان" شنبه‌ها از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، با حضور جمعی از پناهجویان و مدافعین حقوق پناهجویان برگزار می‌شود. در این برنامه ضمن بررسی مسائل...