جمعه 29 سپتامبر 2023 تهران 23:49

کلیدواژه: مهمترین مواردی که در طول تاریخ ایران موجب دیکتاتوری و استبداد شده است

مهمترین مانع رسیدن به دموکراسی در ایران مذهب و شریعت بوده است

برنامه "گفتمان نوین دموکراسی و داد" از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد به منظور بررسی، تحلیل و تفسیر گذشته و حال، برای استقرار دموکراسی و داد است. شنبه ۲۶ دسامبر ۲۰۲۰...