دوشنبه 24 ژوئن 2024 تهران 23:57

کلیدواژه: موانع استقرار

کلاب هاوس

موانع استقرار و نهادینه شدن دموکراسی در ایران چیست

https://www.youtube.com/watch?v=3h9hG0tNbMo در برنامه همراهان مردم ایران حاضرین و میهمانان به این موضوع میپردازند . روز شنبه ۲۶ فوریه ۲۰۲۲ - ۷ اسفند ۱۴۰۰