چهارشنبه 6 دسامبر 2023 تهران 17:38

کلیدواژه: موانع تحصیلی کودکان سیستان وبلوچستان

موانع تحصیلی کودکان سیستان و بلوچستان

محمدحسین مقیمی، عضو هیات امنای «مجمع کشوری حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل» اعلام کرد در ایران «تعداد زیادی» کودک بازمانده از تحصیل داریم اما آمار دقیقی از این کودکان در دست نیست. گزارش‌های...