چهارشنبه 27 سپتامبر 2023 تهران 05:04

کلیدواژه: موج چهارم کرونا

پادکست مروری بر خبرها در هفته‌ای که گذشت؛ کرونا و کشتار مردم سراوان بلوچستان

پادکست مروری بر خبرها در هفته‌ای که گذشت از سامانه فراسوی گذرا از استبداد به دموکراسی و داد روز یکشنبه ۷ مارس ۲۰۲۱ برابر با ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ به مهمترین رویدادها این هفته پرداخته شده...

موج چهارم کرونا در ایران

پادکست مروری بر خبرها در هفته‌ای که گذشت از سامانه فراسوی گذرا از استبداد به دموکراسی و داد. پنجشنبه ۱۱ فوریه ۲۰۲۱ برابر با ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ به مهمترین رویدادها این هفته از جمله؛ موج...