کلیدواژه: موضوع آشتی و همبستگی ملی

بیانیه شماره دو شورای پیگیری مطالبات مردمی با موضوع آشتی و همبستگی ملی

اخیراً در سطح جامعه بحث هایی پیرامون آشتی و همبستگی ملی مطرح شده است «شورای پیگیری مطالبات مردمی»، بیانیه ای با موضوع آشتی و همبستگی ملی منتشر کرد. متن کامل بیانیه ی شماره دو «شورای...