دوشنبه 20 می 2024 تهران 00:24

کلیدواژه: میرزا محمد مهرابی

آزادی «میرزا محمد مهرابی» دبیرکل حزب وفاق قم

«میرزا محمد مهرابی» دبیرکل حزب وفاق قم  چهارشنبه ۲ اسفندماه ۱۳۹۶ در منزل خود بازداشت شده بود، یکشنبه ۶ اسفندماه آزاد شد. به گزارش گذار، مجتبی لطفی در کانال تلگرامی خود با اعلام این خبر...