شنبه 30 سپتامبر 2023 تهران 10:05

کلیدواژه: نافرمانی مدنی زنان

قدرت نرم زنان

کنترل دولت بر سبک زندگی زنان  – به استثنای دو کشور ایران و عربستان – تقریبا دیگر از تمام کشورهای مسلمان رخت بر بسته و خریداری در میان سیاستمداران کشورهای مسلمان ندارد. در ایران...