چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ تهران ۱۱:۰۴

کلیدواژه: نامه کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ به علی خامنه ای