شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹ تهران ۱۵:۵۱

کلیدواژه: نامه کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ به علی خامنه ای