چهارشنبه 22 می 2024 تهران 20:54

کلیدواژه: نایاک

باید تلاش کرد صدا و مطالبات جامعه معترض ایران را به گوش جهانیان رساند.

برنامه "گفتمان نوین دموکراسی و داد" از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد به منظور بررسی، تحلیل و تفسیر گذشته و حال است. این مجموعه برای استقرار دموکراسی و داد تلاش،...