چهارشنبه 19 ژوئن 2024 تهران 07:42

کلیدواژه: نقض حقوق بشر در زندان

گزارشی از نقض حقوق بشر در زندان اوین

طبق گزارش ها مسئولین زندان اوین از تحویل داروهای ضروری، لباس و کتاب به زندانی سیاسی عقیدتی ناصر فهیمی خودداری کردند. ناصر فهیمی پزشک محبوس در بند ۸ زندان اوین که هشتمین سال از دوران...

زندانیان قرچک از دریافت غذا خودداری کردند

حدود ۲۰۰ تن از زنانی که در بند ۵ اندرزگاه یک ندامتگاه شهر ری موسوم به زندان قرچک ورامین محبوس هستند، در اعتراض به وضعیت نامناسب این زندان، کیفیت پایین مواد غذایی و قیمت...