جمعه 19 جولای 2024 تهران 14:31

کلیدواژه: نوشتاری در گرامیداشت فرهاد مینوکده

امیر ممبینی؛ نوشتاری در گرامیداشت فرهاد مینوکده از مبارزان باسابقه‎

امیر ممبینی؛ آن نسل حماسی و حماسه ای دگر در مرگ فرهاد مینوکده یار سالیان نبرد و شکنجه و زندان و تبعید ما، فرهاد مینوکده در گذشت. بدین مناسبت، در میلینگ لیست زندانیان سیاسی بنام دیدار،...