شنبه 2 مارس 2024 تهران 07:56

کلیدواژه: همدلی و همراهی

اتحاد و همبستگی با مردم ایران

https://www.youtube.com/watch?v=ZeQ4WBIeNeQ با توجه به گفتمان های اخیر واضح است که به زودی این حکومت استبدادی نیز سرنگون میشود و مردم آگاه و آزادیخواه با همدلی و همراهی با یکدیگر میتوانند برای استقرار دموکراسی و داد...