یکشنبه 14 آوریل 2024 تهران 07:23

کلیدواژه: همراهی با مردم ایران

کلاب هاوس

همچنان استبداد، زمینه‌ها و چرایی؟ بخش سوم

همراهی با مردم ایران در راستای گذار از استبداد اسلامی به دموکراسی و داد همچنان استبداد، زمینه‌ها و چرایی؟ بخش سوم همراهی با مردم ایران برای یافتن راهکارهای گذار خشونت‌پرهیز برای نیل به آزادی و استقلال...

همایش همراهان مردم ایران برای گذار از استبداد به دموکراسی و داد در کلاب هاوس

همراهی با مردم ایران در راستای گذار از استبداد اسلامی به دموکراسی و داد – گذار از استبداد اسلامی به دموکراسی، راهکارها و نقش پیشاهنگ با یاری و همراهی شخصیت‌های آزادی‌خواه، عدالت‌جو و مدافعان حقوق بشر وب‌سایت:...