کلیدواژه: هوشمند علیپور

صدور احکام اعدام و زندان برای دو زندانی سیاسی در دستگاه قضایی ایران

دستگاه قضایی ایران هوشمند علیپور و محمد استادقادر دو زندانی سیاسی محبوس در زندان سنندج را به احکام اعدام و زندان محکوم کرده‌است. به گزارش گذار، بر اساس رای صادره شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج...