چهارشنبه 22 می 2024 تهران 17:36

کلیدواژه: وثیقه ماهر دسومی

ماهر دسومی آزاد شد

ماهر دسومی از معلمان عرب ساکن اهواز با تأمین قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی اهواز (شیبان) آزاد شد. در روزهای گذشته علی عبیداوی و ناجی سواری دو معلم عرب...