دوشنبه 27 می 2024 تهران 21:31

کلیدواژه: وزیر کار

«۵۷ میلیون نفر زیر خط فقر خواهند رفت»

  وزیر کار با اشاره به شدت گرفتن تعداد افرادی که زیر خط فقر هستند، گفت: «۳۰ درصد مردم شهری و روستایی، نزدیک به خط فقر قرار دارند.» محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،...