دوشنبه 20 می 2024 تهران 19:03

کلیدواژه: وضعیت اقتصادی ایران

«با سیاست‌های اقتصادی دولت باید منتظر انفجارهای بزرگتر بود»

حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا هشدار داد که چنانچه در سیاست‌های اقتصادی دولت تجدید نظر نشود، در آینده می‌بایست منتظر انفجارهای اجتماعی بزرگ‌تری بود. این استاد دانشگاه پیشنهاد داد که نمایندگان مجلس شورای...