دوشنبه 24 ژوئن 2024 تهران 22:48

کلیدواژه: وضعیت نابسامان معلمان

زندانیان سیاسی باید آزاد شوند

https://www.youtube.com/watch?v=fMlAMs_Dvcc تفسیر خبر به زبان کردی با یدی بلدی - روز شنبه ۲۵ دسامبر ۲۰۲۱ - ۴ دی ۱۴۰۰- در این بخش به وضعیت نابسامان معلمان و عدم رسیدگی به حقوق انان از سوی حکومت...