چهارشنبه 22 می 2024 تهران 21:07

کلیدواژه: پدیده ای بنام امیر تتلو

پدیده ای بنام امیر تتلو و علل شکست رژیم در نهادینه کردن باورها و ارزشهای مذهبی

«یدی بلدی»، جامعه شناس و کنشگر سیاسی، این بار در یادداشتی به "پدیده ای بنام امیر تتلو "  و "علل شکست رژیم درنهادینه کردن باورها و ارزشهای مذهبی" می پردازد. " «امیر حسین مقصود لو»...