دوشنبه 11 دسامبر 2023 تهران 19:20

کلیدواژه: پرونده سازی علیه جعفر عظیم زاده

پرونده سازی جدید علیه جعفر عظیم زاده

جعفر عظیم زاده، رئیس هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که در حال گذراندن دوران شش سال محکومیت خود در بند هشت زندان اوین است، به شعبه دوم دادسرای امنیت اوین منتقل و برای...