چهارشنبه 22 می 2024 تهران 20:49

کلیدواژه: پنج سال حبس برای علی نجاتی

علی نجاتی به پنج سال زندان محکوم شد

شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب تهران علی نجاتی کارگر بازنشسته و عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را به اتهام «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال زندان محکوم...