یکشنبه 26 می 2024 تهران 08:38

کلیدواژه: پوراندخت سلطاني

اشک «پوری» و خون «مرتضی»

 به مناسبت ۱۶ آبان سالروز در گذشت پوراندخت سلطانی «مادر کتابداری نوین ایران » پوراندخت سلطانی از نمونه زنان مقاومی بود که بعد از اعدام شوهر فرهیخته اش، به جای آه و نفرین، راه آگاه...