کلیدواژه: پوران ناظمی بیانیه ۱۴ نفر

پوران ناظمی آزاد شد

پوران ناظمی، از بازداشت‌شدگان مرتبط با بیانیه ۱۴ به دلیل وخامت وضعیت جسمی به صورت موقت از زندان آزاد شد. به گزارش سامانه دموکراسی و داد به نقل از یک منبع مطلع، پوران ناظری از...