کلیدواژه: پورشه

محمد حبیبی؛ «شوخی نکنید آقایان، جهنم زیر پاهای شماست!»

محمد حبیبی معلم دربند؛ «اینجا راحله می‌فروشند. سیزده ساله، بی‌شناسنامه، بی‌هویت، ناقابل! دومیلیون تومان. "دومیلیون را بده، بچه را ببر، هرجا که خواستی "برادرش می‌گوید که حالا تنها سرپرست اوست. اینجا پسرکی پنج ساله را می‌فروشند...