جمعه 23 فوریه 2024 تهران 21:12

کلیدواژه: چگونگی گذار از استبداد حاکم برای رسیدن به دموکراسی

همایش همراهان مردم ایران برای گذار از استبداد به دموکراسی و داد؛ یک‌شنبه ۲۵ اکتبر ۲۰۲۰. گفتگوی “رضا بدیعی” با “اسفندیار منفردزاده” و “عمر...

در بخش سوم و نهایی این همایش گفتگوی حاضرین و همراهان را درباره چگونگی گذار از استبداد حاکم برای رسیدن به دموکراسی و داد را می‌شنویم. "عمر مینایی" گفت: گروه‌ها و جریانات خارج از کشور...