کلیدواژه: کارشناسی ارشد دانشگاه کینگستون بریتانیا

واکنش‌ها نسبت به صدور حکم ۱۰ سال حبس ارس امیری دانشجوی ایرانی ساکن لندن

ارس امیری، دانشجوی ۳۳ساله‌ کارشناسی ارشد دانشگاه کینگستون بریتانیا، از سوی دادگاهی در تهران به ۱۰ سال زندان محکوم شده‌است. او دانشجوی فلسفه و هنر در این دانشگاه بود که به واسطه رشته تحصیلی خود...