کلیدواژه: کارگران بیکار شده

 اعتراض کارگران بیکار شده معدن «طلای آق‌دره» به تصمیم کارفرما برای تعدیل

تعدادی از کارگران بیکار شده معدن «طلای آق‌دره» در استان آذربایجان غربی در اعتراض به تصمیم کارفرما در خصوص تعدیل خود و شمار دیگری از همکارانشان تجمع کردند. به گزارش گذار سامانه دمکراسی و داد؛...