چهارشنبه 17 آوریل 2024 تهران 21:15

کلیدواژه: کارگران کوره پز خانه ها

تلاش برای نان، در میان آتش و خاک

«یدی بلدی»، جامعه شناس و کنشگر سیاسی، در یادداشتی تحت عنوان «تلاش برای نان، در میان آتش و خاک» به مسائل شغلی و معیشتی قشر شریف و زحمتکش «کارگران کارگاههای خشت زنی و آجر...