پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ تهران ۱۱:۲۰

کلیدواژه: کاهش قدرت آمریکا در منطقه