جمعه 24 می 2024 تهران 01:13

کلیدواژه: کتابی از سپهرداد گرگین

سپهرداد گرگین؛ خواستن را آموختن و در کنار گلبرگ‌هایش خانه کردن

سپهرداد گرگین: خواستن را آموختن و در کنار گلبرگ‌هایش خانه کردن- مدت‌های مدیدی است که موضوع خواستن آزادی و عدالت اجتماعی در ایران و بطور کلی خاورمیانه فکر مرا به این مشغول ساخته است که...