چهارشنبه 22 می 2024 تهران 18:07

کلیدواژه: کنشگران ایرانی

گفتگوی بهرام مشیری با رضا بدیعی درباره مدیریت بحران کرونا در ایران و وظایف کنشگران در شرایط امروز

بهرام مشیری مورخ و پژوهشگر طی گفتگویی با رضا بدیعی فعال سیاسی به بحث در رابطه با مدیریت بحران کرونا در ایران و وظایف کنشگران در شرایط امروز، صحت و سقم اخبار تلفات اپیدمی...