کلیدواژه: کیومرث اسلامی

حکم ۱ سال حبس کیومرث اسلامی، فعال مدنی در دادگاه تجدید نظر تایید شد

حکم ۱ سال حبس کیومرث اسلامی، فعال مدنی شهر پارس‌آباد مغان، در شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان اردبیل تایید شد. حکم ۱ سال حبس تعزیری کیومرث اسلامی، نویسنده و فعال مدنی شهر پارس‌آباد مغان، که...