شنبه 2 مارس 2024 تهران 17:11

کلیدواژه: گذار سامانه دمکراسی وداد

تجمع اعتراضی نیروهای خرید خدمات نیشابور در اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

نیروهای خرید خدمات نیشابور در پی لغو پذیرش خود پس از یکماه از فعالیت، در اداره کل آموزش ‌و پرورش استان تجمع کردند. به گزارش گذار سامانه دمکراسی وداد؛ روز شنبه ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۰، در...