کلیدواژه: گروهای تروریستی و نیابتی رژیم ایران

کشورها از واکسن‌های مختلفی برای مهار کرونا استفاده می‌کنند اما آنان که توسط سازمان بهداشت جهانی تایید شده‌اند مناسب‌تر هستند

برنامه "گفتمان نوین دموکراسی و داد" از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد به منظور بررسی، تحلیل و تفسیر گذشته و حال است. این مجموعه برای استقرار دموکراسی و داد تلاش،...