کلیدواژه: گروه ملی صنعتی فولاد

آینده مبهم گروه ملی صنعتی فولاد

 به دنبال اعتراضات و وقایع رخ داده از سال ۱۳۹۷ تا امروز در گروه ملی فولاد، «پیمان شجیراتی» کارگر سابق این گروه ملی در یادداشت پیش رو به بررسی وضعیت مالکان گروه ملی صنعتی فولاد خوزستان...