سه‌شنبه 25 ژوئن 2024 تهران 01:49

کلیدواژه: گزارشی از اعتراضات و اعتصابات کارگری در هفته گذشته

گزارشی از اعتراضات و اعتصابات کارگری در هفته گذشته – عمر مینایی

«عمر مینایی» فعال کارگری و کنشگر سیاسی چپ، در برنامه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد، به میزبانی «رضا بدیعی» مدیر سامانه گذار، طی گفتگویی، گزارشی از اعتراضات و اعتصابات کارگری در...