چهارشنبه 17 آوریل 2024 تهران 22:49

کلیدواژه: گفتگوی رضا بدیعی با عمر مینائی

برنامه “گفتمان نوین دموکراسی و داد.” گفتگوی رضا بدیعی با عمر مینایی و یدی بلدی

برنامه "گفتمان نوین دموکراسی و داد،" از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد به منظور بررسی، تحلیل و تفسیر گذشته و حال، برای استقرار دموکراسی و داد است. شنبه ۲۴ اکتبر ۲۰۲۰-...

همایش “همراهان مردم ایران برای گذار از استبداد به دموکراسی و داد؛” گفتگوی رضا بدیعی با عمر مینایی، یک‌شنبه ۱۱ اکتبر ۲۰۲۰

در بخش دوم این همایش "رضا بدیعی" مدیر سامانه گذار با توضیح اینکه جوهره استبداد، فاسد و ضد بشر است و کسانیکه استبداد محورند نمی‌توانند همراهان مردم ایران باشند. زیرا همراهان مردم ایران همواره...

برنامه ” گفتمان نوین دموکراسی و داد؛” یکشنبه ۴ اکتبر ۲۰۲۰، گفتگوی “رضا بدیعی” با “عمر مینایی” و “بهمن بامداد”

برنامه " گفتمان نوین دموکراسی و داد " از سامانه فراسوی گذار از استبداد به دموکراسی و داد به منظور بررسی، تحلیل و تفسیر گذشته و حال، برای استقرار دموکراسی و داد است.این گفتمان...