یکشنبه 3 مارس 2024 تهران 16:51

کلیدواژه: گفت و گو با پدر سپیده قلیان

«من فقط آزادی دخترم را می‌خواهم» گفت‌و‌گو با پدر سپیده قلیان

احکام صادر شده برای متهمان پرونده نیشکر هفت‌تپه شوک‌آور بود و واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. خانواده‌های متهمان نیز دچار بهت و حیرت شده‌اند. سپیده قُلیان، یکی از متهمان مجموعاْ به ۱۹,۵ سال...