شنبه 15 ژوئن 2024 تهران 16:56

کلیدواژه: یاد خاوران

همایش همراهان مردم ایران برای گذار از استبداد به دموکراسی و داد، روز یکشنبه ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۰ (۲۳ شهریور ۱۳۹۹)

بخش پنجم همراهان مردم ایران، گفتگو رضا بدیعی با شعله پاکروان و احمد خزایی این برنامه با یاد خاوران و سرود مادرانی که در شهریور ۶۷ فرزندان عزیزشان، جگر گوشه‌هایشان به دست این حکومت جنایتکار...