عدم اعتبار دفترچه بیمه درمانی کارگران شرکت واحد به دلیل واریز نکردن حق بیمه از سوی مدیریت 

 

بنابر گزارش کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، پس از مراجعه به مراکز درمانی تامین اجتماعی به دلیل اینکه مدیریت ناکارآمد شرکت واحد حق بیمه کارگران را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نکرده است، خدمات درمانی به آنان ارائه نشده است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نسبت به عدم واریز بموقع حق بیمه کارگران همچنین عدم پرداخت بموقع سایر حقوق کارگران هشدار می دهد. بدیهی است مسئولیت عواقب اعتراضی کارگران و رانندگان متوجه مدیریت ناکارآمد شرکت واحد می باشد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

4 − 3 =