پیام جعفر عظیم زاده از زندان اوین پیرامون محکومیت کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نسرین جوادی حسن سعیدی و مرضیه امیری به زندان و شلاق

چندین برابر شدن هزینه های بقا و نفس کشیدن در مدت کوتاه یک سال گذشته آن هم در شرایطی که بدون این فاجعه ی بزرگ نیز ،میلیون ها خانواده کارگری و حقوق بگیر زحمت کش در نتیجه سیاست های ضد کارگری و ویرانگرانه ی اقتصادی حکومتگران در شرایط معیشتی سخت و طاقت فرسایی گرفتار بودند، نه تنها باعث استعفا و یا شرمساری و کوتاه آمدن سیستم حاکم در مقابل اعتراضات حق طلبانه کارگری نشد، بلکه نهاد های امنیتی انتظامی با تشدید سرکوب، ده ها کارگر معترض را در طول ماه های گذشته بازداشت و احکام ظالمانه ای را علیه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی کارگر در مقابل مجلس صادر کردند .

کارگر بازنشسته نسرین جوادی ،حسن سعیدی کارگر شرکت واحد و مرضیه امیری خبرنگار روزنامه شرق را با وارد کردن اتهامات سنگین امنیتی به زندان های طویل المدت محکوم و به طور بی شرمانه ای اقدام به صدور حکم قرون وسطایی شلاق علیه نسرین جوادی ، مرضیه امیری و هیجده کارگر شرکت نیشکر هفت تپه کردند.

با صدور این احکام ظالمانه بار دیگر بیش از بیش روشن شد در این مملکت، برگزاری و شرکت در مراسم روز جهانی کارگر و بالا بردن پلاکارد های مطالباتی و حق طلبانه از سوی کارگران و تهیه و انعکاس اخبار آن توسط خبرنگاران، جرمی امنیتی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی است و نیز بار دیگر محرض شد چنانچه مراکز تولیدی بزرگی چون شرکت نیشکر هفت تپه از سوی حکومتگران به غارتگرانی سپرده شوند که هزاران خانواده کارگری را با عدم پرداخت به موقع دستمزد ها در فلاکت و نیازمندی مضاعف و خورد کننده ای غرق سازند هرگونه اعتراضی علیه این جهنم حرکتی امنیتی است و کارگران همچون دوران برده داری باید دسته دسته با زندان و شلاق متنبه شوند.

بر اساس این احکام و احکام دیگری که سالیان سال علیه کارگران معترض و فعالین کارگری و معلمان و دیگر بخش های معترض جامعه از سوی دادگاه های انقلاب صادر شده است، هرگونه حرکت جمعی و تلاش برای تشکل یابی و یا دست بردن به اعتصاب و تجمع و شرکت در آنها جهت دستیابی به ابتدایی ترین مطالبات صنفی و مدنی اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی است.

این چه نظام و چگونه امنیت ملی در این کشور است ،که هرگونه حق خواهی و اقدام فردی و جمعی علیه ظلم و ستم و تبعیض و علیه فقر و فلاکت و بی حقوقی از طرف ما کارگران و دیگر حقوق بگیران زحمت کش، اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام حاکم بر آن است؟!

این امنیت ملی متعلق به چه کسانی است که این چنین در برابر حق خواهی ما کارگران و خواست اراده دیگر بخش های مردم ایران برای پایان دادن به بی حقوقی سیاسی و مدنی و پایان دادن به فقر و فلاکت قرار دارد؟!
میگوئید سیاهنمایی میکنم ؟

پس فقط کمی به خود جرات دهید و دادنامه ای را که علیه من به عنوان یکی از فعالین کارگری کشور صادر کرده اید رو به افکار عمومی منتشر کنید .
مگر در بالاترین ستوه مقامات اجرایی و قضایی مدعی نیستید که همه فعالین کارگری و معلمان و دانشجویان و خبرنگارانی را که دستگیر و محکوم کرده اید، موضوع پرونده هایشان سیاسی و صنفی نبوده و امنیتی است ،پس کمی شهامت داشته باشید و دادگاه های ما را علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار کنید و یا حداقل دادنامه هایی را که علیه مان صادر می کنید به خودمان تحویل بدهید.

بدانید و آگاه باشید محکومیت کارگران رنج دیده شرکت نیشکر هفت تپه و مرضیه امیری به زندان و شلاق و کارگر بازنشسته نسرین جوادی که اینک پس از سی سال رنج و محنت و با تنی رنجور و مریض توسط بی دادگاه های شما به دلیل اعتراض به فقر و فلاکت به زندان و حکم قرون وسطایی شلاق محکوم شده است ،نه پایانی به اعتراضات بر حق ما کارگران بلکه پایانی بر کار شما ستمگران خواهد بود.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پانزده − 14 =