نقض حقوق کارگران شهرداری مشهد توسط شرکت های پیمانکاری

کارگران شهرداری مشهد اذعان داشته اند که با فرارسیدن فصل پاییز بیم آنها از بیکاری و اخراج توسط پیمانکاران شهرداری نیز فرا می رسد همچنین کارگران درخواست رسیدگی از شهرداری نسبت به این موضوع را دارند.

کارگر شهرداری مشهد:پیمانکاران شهرداری مشهد درحالی که با ما قرار دادهای یک ساله امضاء می کنند و حتی یک نسخه از آن را نیز به ما نمی دهند ، در فصول بهار و تابستان که حجم کار زیاد است از ما تقاضای کار تا ساعت های طولانی را دارند اما با آغاز فصل پاییز و زمستان که از حجم پروژه ها کاسته می شود کارگران را مجبور به گرفتن مرخصی بدون حقوق می کنند و در این مدت کارگر نیز باید بدون بیمه و حقوق گذران زندگی کند.

بنابه گزارش یک منبع خبری محلی، کارگران خدمات شهری مشهد همزمان با فرا رسیدن فصل پاییز و کاهش پروژه های شهری از اینکه در این شرایط اقتصادی ممکن است از طرف پیمانکار اخراج و بیکار شوند، احساس نگرانی کرده و معتقد هستند که شهرداری مشهد باید از انها حمایت کند.

یک پاکبان مشهدی در این باره گفت: با آغاز فصل پاییز ترس از بیکاری و اخراج توسط پیمانکاران شهرداری بر وجود ما سایه می افکند.

وی تصریح کرد: حتی در مدت زمانی هم که مشغول به کار هستیم ، پیمانکاران لیست های بیمه را به صورت کامل ارسال نکرده و برای هرکارگر چند روز کسری در نظر می گیرند در حالی که ما تمام ماه را مشغول به کار بوده ایم و زمانی هم که اعتراض می کنیم تنها پاسخ انها این است که اگر رضایت نداری از فردا اخراج هستی.

وی ادامه داد: پیمانکاران در فصول پاییز و زمستان کارگرانی را که از نزدیکان و دوستانشان باشند را حفظ و مابقی را به بهانه ها و دلایل مختلف اخراج می کنند که انتظار می رود شهرداری توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشد.

منبع: اتحادیه آزاد کارگران ایران

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

3 × چهار =