دایه شریفه، دایه آشتی

در یک ماه اخیر دو نفر به اتهام قتل عمد به چوبه دار سپرده شدند و تلاش انسان دوستان برای نجات جان آنها نتیجه ای نداد.این بی ثمر ماندن تلاش ها برای زندگی بخشیدن به لیلا زر افشان و رزگار زندی هر چند تلخ بود، اما نشان داد، که هر روز تلاش ها برای اینگونه کنش های انسان دوستانه گسترده تر می شود و بسیاری هم که داغ عزیزی بر دل و جان شان دارند، در این کمپین های نوع دوستی همدل و همراه می شوند.

در این شب ها که تا صبح کنشگران مدنی و حقوق بشری در برابر زندان مرکزی سنندج برای رضایت گرفتن و بخشش رزگار زندی از اعدام گرد آمده بودند، چهره مادری که داغ بسیار دیده است، توجه همگان را به دنبال داشت.او دایه شریفه از قروچای بود.دایه شریفه آمده بود، تا بگوید، از صلح و آشتی بگوییم.زندگی ببخشایید و جانی را نستانید.دایه شریفه مادر صلح است و به خوبی در این وادی گام نهاده است.او آواز آشتی سر می دهد و از فردای بدون مرگ و خشونت می گوید.

منبع: شهروندیار

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

15 − سه =