قهر انقلابی توده‌ها، پاسخ قهر ارتجاع هار!

 مبارزات طوفان زای  توده‌های عصیانگر،  اینک با صلابت و رزمندگی، ضربه های محکم بر پیکر فرتوت رژیم کشتار و جنایت، وارد میسازد . خیزش های عظیم مردم به پا خاسته در سرتاسر کشور، عرصه  را بر جنایت کاران  حاکم، سخت تنگ ساخته است.

  جوانان  مبارز به ستوه آمده  از استبداد و سرکوب رژیم و شرایط ناهنجار زندگی، در خیابان ها و کوچه های شهرهای ایران، از شمال گرفته تا جنوب، از شرق  تا غرب کشور، رزمنده  و مقاوم، با  جان بازیها و پایداری های خود،  سلطه پوشالی رژیم  ضد مردمی را مورد تهدید قرار داده اند. این پیکار متهورانه  صدها هزار انسان آزاده و بی باک ، سردمداران سرکوبگر رژیم  را سخت  نگران و غافلگیر ساخته است.

در طول  چهل سال  گذشته،  جنبش ضدرژیمی  توده های محروم و زحمتکش ایران این همه صلابت و اتحاد و سهمگینی، نداشته است.  در بیش از ۱۳۰ شهر کشور،  انبوه  بیشماری از جوانان مبارز، از مرد و زن،  متحد و مصمم وارد میدان شده،  با سر دادن شعارهای  رزمنده ضد رژیمی، درگیری  با  پاسداران، بسیجی‌ها و دیگر نیروهای منفور رژیم آزادیکش و حمله  به مراکز و  اماکن متعلق  به حکومت  کشتار و جنایت،  نهایت  بیزاری و انزجار  خود را  از ارتجاع هار حاکم در ایران، به نمایش  گذاشته اند.  آنها  قهر ارتجاع کینه توز را با قهر انقلابی پاسخ داده و با رزمندگی  و استقامت در خور تحسین خود،  این  واقعیت را  به ثبوت می رسانند که  تا سرنگونی سلطه ننگین  رژیم مافیایی، دست از پیکار حق طلبانه بر نداشته و ساکت و آرام نخواهند  نشست.  جنبش  و خیزشی  چنین  دلیرانه که  اینک لرزه بر اندام  سردمداران رژیم  دزد و چپاولگر انداخته، مغلوب نشدنی و  شکست ناپذیر است .

باید تمام  نیروهای مترقی  خواهان رهائی ایران از چنگ  رژیم قرون وسطائی حاکم، همه جانبه از این خیزش  گسترده و پرجوش و خروش ضد رژیمی  توده های مبارز و به پا خاسته، پشتیبانی به عمل آورند.  منعکس ساختن  هرچه گسترده تر فریاد خشم و اعتراض مبارزان درون کشور در سرتاسر جهان از طریق  حرکت ها و تظاهرات اعتراضی و برملا کردن هر چه بیشتر ماهیت ضد مردمی و سرکوبگر رژیم ارتجاعی  جمهوری اسلامی، اینک  به وظیفه ای عاجل برای  کلیه نیروهای سیاسی ترقی خواه  خارج از کشور، مبدل شده است .

چهل سال تمام است رژیم مافیایی و آزادیکش جمهوری اسلامی،  کوچک ترین فریاد  آزادی خواهی  توده های  محروم و زحمتکش را با  حبس و شکنجه و اعدام پاسخ میدهد. چهل سال تمام است کارگران ایران که به شدت  توسط  سرمایه داران و  مفت خوران  دزد و چپاولگر- از تجار بازار گرفته تا  آخوندهای مکار و آقا زاده ها و سرداران سرکوبگرسپاه، استثمار میشوند، از کلیه حقوق  سیاسی و صنفی،  محروم  می باشند.

چهل سال تمام است زنان ستمدیده ایران در چنگال قوانین پوسیده قرون وسطائی اسیر بوده ، نصف مرد  حساب شده و  در معرض  انواع  محرومیت ها و تبعیضات، قرار دارند. چهل سال تمام است به  فریاد دادخواهی ملت های تحت ستم کرد، آذربایجانی، بلوچ ، عرب و ترکمن و صاحبان ادیان و مذاهب  غیر مذهب رسمی، با خشن ترین سرکوبگری ها، پاسخ  داده میشود .

اینک پس از چهل سال  تحمل  بدترین  استبدادها و استثمارگری ها،   توده های  زحمتکش  ایران  یک پارچه  به پا خاسته اند که با پیکارها و جان‌فشانی های بی‌دریغ  خود ، سلطه رژیم  جنایتکار حاکم را با تمام  جناح های  آن، سرنگون سارند.

 در چند روزگذشته، ده ها تن از مبارزین  دلیر و از جان گذشته، توسط عمال  جنایتکار رژیم کشته شده و هزاران تن از  شرکت کنندگان  در حرکت های اعتراضی  سهمگین و پرخروش شهرهای عصیانگر ، مجروح شده اند. رژیم خون آشام  که از عزم راسخ جوانان شورشگر سرنگونی طلب،  سخت دچار  ترس و وحشت شده است، مذبوحانه میکوشد با توسل  به  کشتار و سرکوب  فاشیستی، شعله های  فروزان آتش  قیام های پرشور سرتاسری علیه  یکی  از جنایت کارترین رژیم های موجود در جهان را خاموش  سازد.

غافل از اینکه سرکوبگری های  آدم کشان حرفه ای، مزدوران پاسدار و بسیجی ،  لباس شخصی ها و دیگر عمال جنایت پیشه رژیم خون آشام  نه تنها  قادر  نیست  از شدت و حدت خشم و عصیان  حق  طلبانه  توده های  به پا خاسته به کاهد ، بلکه بدون تردید  دامنه جنبش های قهر آمیز  توده های زحمتکش را گسترده تر هم، خواهد ساخت.

رژیم  قرون وسطائی مافیایی هرگز  قادر نخواهد بود با  اعمال  وحشیانه ترین شیوه های ترور و سرکوب، جلو مبارزات توده های  محروم و زحمتکش را که  از  ظلم و بیداگریهای حاکمان  تبهکار اسلامی به ستوه آمده اند، بگیرد .

در شرایط حساس در تاریخ مبارزات آزادی خواهانه در ایران اسیر و دربند، دفاع  بی قید و شرط  از مبارزات  پر شکوه توده های  به پا خاسته، اعتراض  همه جانبه  علیه  کشتار وحشیانه مبارزان و سرکوب پیکار حق طلبانه  مردم  به پا خاسته  و افشای   جنایات و آدمکشی های رژیم آزادیکش، وظیفه  کلیه  عناصر و نیروهای  انقلابی در خارج از کشور میباشد .

 با در نظر  داشتن این  واقعیت که جنبش ها و قیام های  سرتاسری خونین چند روز اخیر توده های زحمتکش، خصلتی خود جوش دارند، تردیدی  نباید   داشت که  قدرت های سلطه گر امپریالیستی،  ارتحاع  منطقه و نیرو های  سیاسی وابسته و مرتجع داخلی خواهند کوشید تلاش و جان فشانی میلیون ها  توده به پا خاسته را به وسیله ای برای پیش برد امیال و اهداف شوم ضد مردمی خود ، مبدل سازند.  شرکت  فعال  نیروهای  رادیکال و انقلابی  در مبارزات طوفانزای  توده های میلیونی، می تواند تا حد امکان جلو این سوء استفاده ها و به هرز رفتن  تلاش های توده های زحمتکش  را گرفته و حرکت های اعتراضی خونین روزهای  اخیر را  به مسیر دموکراتیک و انقلابی  سوق دهد.

منبع: ایرانگلوبال

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

4 × 4 =