فایل صوتی گفت‌وگوی شعله پاکروان با خاطره معینی

این گفتگو توسط رادیو فرهنگ با اجرای شعله پاکروان صورت گرفته است.

مهمان این برنامه، خاطره معینی، فعال سیاسی و حقوق بشر است؛ این گفتگو پیرامون مشاهدات خانم معینی در دادگاه ایران تریبونال صورت گرفته است.

در این گفت‌وگو خانم معینی از اعدام ۱۲ تن از خویشاوندان خود توسط حکومت جمهوری اسلامی سخن گفت.
برادر ایشان، هیبت الله معینی، محکوم به حبس ابد بود که در تابستان ۶۷ اعدام شد، همسر خواهر وی، مسعود انصاری، در سال ۶۶ اعدام شد و کسری اکبری‌کردستانی همسر خواهر دیگر ایشان در سال ۶٧ اعدام شد.

خاطره معینی از مشاهدات خود در خاوران می‌گوید و اینکه چگونه همراه با مادران دادخواه دیگر که فرزندانشان اعدام شده بودند بر مزار خاوران اجساد جانباختگان و عزیزانشان را در شرایط بسیار ناراحت کننده دیده‌اند.

وی در دادگاه ایران تریبونال این مشاهدات را مطرح کرده است و مادران دادخواه تصمیم گرفتند که گلزار خاوران مرکز تجمع باشد و حضورشان را اعلام کنند.

گفتگوی کامل شعله پاکروان با خاطره معینی در قالب فایل صوتی برای مخاطبان به اشتراک گذاشته شده است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پانزده + نوزده =