پرسش و پاسخ رضا بدیعی و بهروز ستوده در برنامه فراسوی گذار به دموکراسی و داد – بخش دوم

 

بهروز ستوده، مدافع حقوق بشر و کنشگر سیاسی، دربرنامه فراسوی گذار به دموکراسی و داد روز شنبه ۱ فوریه۲۰۱۹ (۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۸) شرکت کرد که بخش دوم صحبت‌های این فعال حقوق بشر را با هم خواهیم شنید.
در این برنامه رضا بدیعی طی سخنانی گفت: در شرایط بحرانی موجود که میلیونها نفر از دی ماه ۹۶ تا آبان ماه ۹۸ به میدان آمدند، رژیم باز هم با قصاوت و وحشیگیری هرچه تمام تر، مغز و قلب آرزومند جوانان را با گلوله های جنگی هدف قرار داد به گونه ای که در خیزش آبان ماه گذشته بیش از۱۵۰۰ کشته و جانباخته ی راه آزادی و افزون بر۱۲۰۰۰ دستگیری داشته ایم.

سوال محوری رضا بدیعی از بهروز ستوده این بود:
چگونه باید درس بگیریم که پس از فروپاشی محتوم حکومت اراذل و اوباش، استبداد دوباره با لباس نوینی شکل نگیرد؟

گذار از استبداد اسلامی به دموکراسی با مدیریت رضا بدیعی، گفتمانی با شرکت و حضور تلاشگران دموکراسی‌خواه و مدافعان حقوق بشر است که در راستای بررسی راهکارهای گذار از حکومت اسلامی به دموکراسی، در دومین و چهارمین یکشنبه هر ماه به صورت اینترنتی برگزار می‌شود و جمعی از کنشگران سیاسی و مدنی و مدافعان حقوق بشر ایرانی ضمن تبادل نظر و همفکری، درباره هماهنگی کنش‌ها و یافتن راهکارهای استقرار دموکراسی در ایران در این نشست‌ها همراهی می‌کنند.

در ادامه فایل ویدئویی صحبت‌های رضا بدیعی و بهروز ستوده در برنامه فراسوی گذار به دموکراسی و داد روز شنبه ۱ فوریه۲۰۱۹ (۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۸) آمده است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

13 + 16 =