برای رسیدن به دموکراسی در ایران چه راهی باید پیش گرفت؟

رضا بدیعی، مدیر سامانه گذار، این هفته در گفتگویی با حضور دکتر میثاق پارسا، محقق و استاد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه‌های آمریکا، از ایشان پرسید: برای دموکراسی در ایران چه راهی باید پیش گرفت؟

دکتر میثاق پارسا به این مسئله ا اشاره کرد که در رژیمهای دیکتاتوری خاورمیانه، یکی از دلایلی که توانسته اند بدون دموکراسی برای مدت زیادی در قدرت بمانند، وجود منابع زیزمینی و نفت می باشد، و این منجر به این می شود که حکومتی هایی از دل این کشورها در بیاید که نیازی به مشارکت مردم نداشته باشد، اینها نفت می فروشند و با پول نفت یک ارتش شخصی و خصوصی تشکیل میدهند.

در مورد ایران، سیستمی که یک نفر به عنوان ولایت فقیه و نماینده خدا وجود دارد، نمی تواند نماینده مردم باشد و با توجه به اینکه رژیم ایران تمایل ، تصمیم و حتی توانایی اصلاح این سیستم را ندارد پس تنها یک انقلاب میتواند این ساز و کار را تغییر دهد.

به گفته ی این محقق سیاسی، تمام نیروهای اجتماعی اعم از طبقه ی متوسط، بازار ، دهقان دانشجو و … از تمام شهرهای کوچک و بزرگ و از تمام قومیت های ایرانی با هر گرایش سیاسی باید متحد شوند تا بتوانند انقلابی را محقق نمایند.

ادامه ی این گفتگو را می توانید در شبکه های اجتماعی سامانه گذار دنبال کنید.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

3 × 5 =